ลงทะเบียน

  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

  ลงทะเบียนเพื่อรับของสมนาคุณ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
  รหัสสามารถใช้ได้ครั้งเดียว ภายในวัน 6 – 14 มี.ค. 64

  ปกติท่านรับชมโทรทัศน์ช่องใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*
  ท่านทราบข่าวการจัดงานครั้งนี้จากสื่อใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*
  ท่านชอบชมรายการประเภทใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*